lenekind visie

Welkom bij Lentekind

Een buitengewone school gespecialiseerd in leerlingen met een attest ‘basisaanbod’.

We maken deel uit van de campus Lennik. Onze sterke campuswerking leidt tot een nauwe samenwerking tussen de verschillende scholen. Zo bieden we een inclusieve speelplaatswerking aan, met uitdagende speeltoestellen en speelboxen.

Onze campus bevindt zich in een rustige en groene omgeving. Daar maken we volop gebruik van. Zo hebben we onze eigen boomgaard en dierenruimte.

 

Ontwikkel op jouw ‘buitengewone’ manier je eigen mogelijkheden

Bereid je voor op later in onze mini-maatschappij

Onze samenleving vraagt kritische burgers, die tegelijk zorgend zijn voor zichzelf, hun naasten en hun brede omgeving. Die kennis en vaardigheden willen we bij elk kind binnen brengen door in te zetten op de functionaliteit van onze lessen.

Zin voor creativiteit stimuleren we over de verschillende leergebieden heen.

Fair play heeft een primaire plaats binnen ons pedagogisch schoolproject. Hiermee bevorderen we de motorische en sociale vaardigheden van elk kind. Ook voor verkeerseducatie is hier ruimte voorzien.

We schenken aandacht aan gezonde voeding.

Ook voor kunst en cultuur trekken we regelmatig de noodzakelijke tijd uit.

We leren kinderen dat diversiteit ons verrijkt en een enorm potentieel heeft, maar dat het ons ook voor uitdagingen plaatst. We willen meebouwen aan de samenleving van de toekomst en respecteren daarbij de universele rechten van de mens en het kind.

 

Werk op je eigen tempo en je eigen niveau

De interesses en mogelijkheden van ieder kind vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. Ouders, kinderen en andere externe partners worden betrokken bij het opstellen van een individueel handelingsplan.

We willen voor elk kind hoge, maar haalbare ambities formuleren.

Aan die ambities werken we elke dag, samen!

We werken met niveaugroepen en vakspecialisten. Ons leslokaal is groter dan de vier muren van ons lokaal.

In onze prikkelarme vaklokalen maken we gebruik van uitdagende leermiddelen en moderne ICT-middelen. Zo zijn we mee met onze tijd en leren we kritisch omgaan met internet en sociale media.

Wie nood heeft aan rust, kan dat!

 

SAMEN maken we school

Leerlingen en leerkrachten vormen de basis.

Maar we geloven sterk dat een intensieve samenwerking met ouders onze schoolwerking doet groeien.

Ouders participeren in onze school, tijdens en buiten de schooluren. Ze brengen de wereld naar binnen tijdens presentaties en voorstellingen.

Onze ouderraad en vriendenkring organiseren activiteiten ten voordelen van onze kinderen.

We zetten in op een nauwe samenwerking met het CLB en onze externe partners.

Onze teamleden scholen zich voortdurend bij. Levenslang leren is geen mooi idee, maar realiteit in onze school.

 

Zo laten we de kinderen groeien tot evenwichtige persoonlijkheden met voldoende zelfvertrouwen en zicht op hun kwaliteiten. Op die manier kunnen zij hun plek opnemen in onze maatschappij.