graffiti

Schoolbestuur

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.


1 Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.

 


2 Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.
Onze school behoort tot Scholengroep 9 – Ringscholen.


De leden van de Raad van Bestuur zijn bereikbaar via onderstaand adres:
Scholengroep 9 – Ringscholen
Zijp 18
1780 Wemmel
Tel: 02/ 462 31 30 Fax: 02/ 462 31 33
E-mail:
voorzitterrvb@ringscholen.be


De Algemeen directeur is Patricia Van Eekenrode. Zij bereikbaar via onderstaand adres:
Scholengroep 9 – Ringscholen
Zijp 18
1780 Wemmel
Tel: 02/ 462 31 30 Fax: 02/ 462 31 33
E-mail:
info@ringscholen.be

 


3 Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.
 

Adres:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36
1000 BRUSSEL
Tel: (02)790 92 00
Fax: (02)790 92 01
E-mail:
info@g-o.be
Website: http://www.g-o.be